Strona o podanym adresie nie została odnaleziona.
Zapraszamy na stronę główną.

Akcjonariat

Raporty EBI

2020-05-04 bieżący 09/2020 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2020-04-29 bieżący 08/2020 Uzupełnienie raportów EBI o zmianach w składzie Rady Nadzorczej oraz o zmianach w składzie Zarządu 
2020-04-28 bieżący 07/2020 Zmiany w składzie Zarządu
2020-04-28 bieżący 06/2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2020-04-28 bieżący 05/2020
2020-03-20 bieżący 04/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
2020-03-20 bieżący 03/2020 Raport roczny za 2019
2020-02-18 bieżący 02/2020 Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
2020-01-28 bieżący 01/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2020 roku
2019-11-14 bieżący 10/2019 Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
2019-08-14 bieżący 9/2019 Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
2019-06-28 bieżący 8/2019 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28/06/2019 roku
2019-06-07 bieżący 7/2019 Raport Roczny za 2018 rok – korekta
2019-06-04 bieżący 6/2019 Korekta raportu nr 5/2019 – „Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał”
2019-05-31 bieżący 5/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 wraz z projektami uchwał
2019-05-31 bieżący 4/2019 Raport roczny za 2018 rok
2019-05-14 bieżący 3/2019  Raport okresowy za I kwartał 2019 roku.
2019-04-14 bieżący 2/2019 Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.
2019-01-11 bieżący 1/2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019
2018-11-09 bieżący 13/2018 Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku
2018-08-10 bieżący 12/2018 Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku
2018-06-27 bieżący 11/2018 Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
2018-06-27 bieżący 10/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZ
2018-05-30 bieżący 9/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2018 r wraz z projektami uchwał
2018-05-10 bieżący 8/2018 Raport okresowy za I kwartał 2018 roku
2018-03-30 bieżący 7/2018 Raport roczny za rok 2017
2018-03-26 bieżący 6/2018 Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
2018-03-07 bieżący 5/2018 Rejestracja kapitału docelowego
2018-02-14 bieżący 4/2018 Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
2018-02-12 bieżący 3/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2017 roku
2018-01-25 bieżący 2/2018 Podpisanie umowy na dystrybucję oprogramowania INTELLECT
2018-01-23 bieżący 1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018
2017-11-09 bieżący 12/2017 Raport okresowy za III kwartał 2017
2017-08-16 bieżący 11/2017 Raport okresowy za II kwartał 2017
2017-07-10 bieżący 10/2017 Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.
2017-06-30 bieżący 9/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2017-06-30 bieżący 8/2017 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30/06/2017
2017-06-02 bieżący 7/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2017-06-02 bieżący 6/2017 Raport roczny za rok 2016
2017-05-11 bieżący 5/2017 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
2017-05-11 bieżący 4/2017 Raport okresowy za I kwartał 2017
2017-02-10 bieżący 3/2017 Raport okresowy za IV kwartał 2016
2017-01-18 bieżący 2/2017 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2017-01-18 bieżący 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.
2016-11-10 bieżący 9/2016 Raport okresowy za III kwartał 2016
2016-08-12 bieżący 8/2016 Raport okresowy za II kwartał 2016
2016-06-30 bieżący 7/2016 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30.06.2016
2016-06-03 bieżący 6/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2016-06-02 roczny 5/2016 Raport roczny 2Intellect.com S.A. za rok 2015.
2016-05-13 bieżący 4/2016 Raport okresowy za I kwartał 2016
2016-02-17 bieżący 3/2016 Zawarcie istotnej umowy.
2016-02-12 bieżący 2/2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015
2016-01-28 bieżący 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2014-01-02 bieżący 1/2014 Terminy przekazywania raportów
2014-02-06 bieżący 2/2014 Zawarcie istotnej umowy
2014-02-14 kwartalny 3/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
2014-02-27 bieżący 4/2014 Wprowadzenie do obrotu akcji serii A oraz serii B
2014-03-07 bieżący 5/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i serii B
2014-03-12 bieżący 6/2014 Zawarcie umów typu lock-up
2014-05-15 kwartalny 7/2014 Raport okresowy za I kw. 2014 r.
2014-05-30 bieżący 8/2014 Raport roczny spółki 2Intellect S.A.
2014-05-30 bieżący 9/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-06-27 bieżący 10/2014 Uchwała ZWZ a dnia 27 czerwca 2014 r.
2014-06-27 bieżący 11/2014 Korekta raportu bieżącego nr 10/2014 uchwały ZWZ
2014-08-12 bieżący 12/2014 Transakcje na wartość umowy znaczącej
2014-08-14 kwartalny 13/2014 Raport okresowy za 2kw. 2014r.
2014-11-14 bieżący 14/2014 Transakcje na wartość umowy znaczącej
2014-11-14 kwartalny 15/2014 Raport okresowy za 3kw. 2014r.
2015-01-07 bieżący 1/2015 Terminy przekazywania raportów
2015-01-19 bieżący 2/2015 2INTELLECT.COM SA Transakcje na wartość umowy znaczącej
2015-04-02 bieżący 3/2015 Raport okresowy za IV kw. 2014r.
2015-05-15 kwartalny 4/2015 Raport okresowy za I kw. 2015r.
2015-06-02 roczny 5/2015 Raport roczny 2Intellect.com S.A. za rok 2014.
2015-06-03 bieżący 6/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
2015-06-30 bieżący 7/2015 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r.
2015-07-14 kwartalny 8/2015 Raport okresowy za II kw. 2015r.
2015-11-13 kwartalny 9/2015 Raport okresowy za III kw. 2015r.

 

 

RAPORTY ESPI

2020-07-03 bieżący 14/2020 Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2020-07-03 bieżący 13/2020 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 13/2020
2020-07-03 bieżący 13/2020 Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
2020-05-08 bieżący 12/2020 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży ze spółką Fintech Ventures S.A.
2020-05-04 bieżący 11/2020 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej
2020-04-28 bieżący 10/2020 Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2020-04-28 bieżący 9/2020 Otrzymanie informacji o rozwiązaniu porozumienia przez akcjonariuszy
2020-04-28 bieżący 8/2020 Rozwiązanie istotnej umowy
2020-04-28 bieżący 7/2020 Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży ZCP i zamierzonej zmiany przedmiotu działalności oraz zawarcie umowy sprzedaży ZCP
2020-04-28 bieżący 6/2020 Spełnienie warunków umowy inwestycyjnej zawartej przez znaczących akcjonariuszy
2020-04-28 bieżący 5/2020
2020-03-20 bieżący 4/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 roku wraz z projektami uchwał
2020-01-31 bieżący 3/2020 Otrzymanie informacji o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy i zmianie udziału w głosach
2020-01-31 bieżący 2/2020 Rozpoczęcie negocjacji przez znaczących akcjonariuszy Spółki oraz MobiMedia Solution – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2020-01-31 bieżący 1/2020 Zawarcie warunkowej umowy inwestycyjnej przez znaczących akcjonariuszy
2019-06-28 bieżący 4/2019 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
2019-06-04 bieżący 3/2019 Korekta raportu nr 2/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.
2019-05-31 bieżący 2/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
2019-05-23 bieżący 1/2019 Podjęcie decyzji przez Zarząd o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych.
2017-06-30 bieżący 4/2017 Raport bieżący nr 4/2017
2017-06-02 bieżący 3/2017 Raport bieżący nr 3/2017
2017-03-15 bieżący 2/2017 Raport bieżący nr 2/2017
2017-03-15 bieżący 1/2017 Raport bieżący nr 1/2017
2016-06-30 bieżący 2/2016 Raport bieżący nr 2/2016
2016-06-03 bieżący 1/2016 Raport bieżący nr 1/2016
2014-05-30 bieżący 1/2014 Raport bieżący nr 1 2014
2014-06-25 bieżący 1/2014 Raport bieżący nr 1 2014
2014-06-27 bieżący 2/2014 Raport bieżący nr 2 2014
2015-04-02 bieżący 1/2015 Raport bieżący nr 1 2015
2015-06-03 bieżący 1/2015 Raport bieżący nr 1 2015
2015-06-26 bieżący 1/2015 Raport bieżący nr 1 2015
2015-06-30 bieżący 2/2015 Raport bieżący nr 2 2015

 

 

Dane Finansowe

PDF Sprawozdanie finansowe 2INTELLECT.COM za rok 2012
PDF Raport roczny spółki 2Intellect.com za rok 2013
PDF Raport roczny spółki 2Intellect.com za rok 2014

 

 

Media

Akcje 2intellect.com

Wniosek 2INTELLECT.COM o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

 

 

Aktualne notowania

Sprawdź aktualne notowania akcji Spółki

 

 

Statut spółki

Zapoznaj się ze statutem spółki

 

 

Kontakt dla inwestorów

Zapoznaj się z dokumentem informacyjnym 2INTELLECT.COM S.A.

Autoryzowany Doradca

INC S.A.
ul. Krasińskiego 16,
60-830 Poznań
tel./fax +48 61 851 86 77

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Ks.S.Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
tel/fax +48 33 812-84-40 do 42

2Intellect S.A.

ul. Jasielska 16
60-476 Poznań
NIP: 7811864169
REGON: 301707347

e-mail: biuro@2intellect.com
tel./faks: +48 61 84 34 266
tel./faks: +48 61 84 34 270
bramka gsm: 606 723 758

 

2intellect.com S.A.

ul. Jasielska 16,
60-476 Poznań

tel. +48 61 84 34 266
fax. +48 61 84 71 246

gsm +48 606 723 758