Strona o podanym adresie nie została odnaleziona.
Zapraszamy na stronę główną.

Strategia

2INTELLECT.COM S.A. to polska firma tworząca nową jakość w dziedzinie budowy systemów wspomagających zarządzanie klasy Business Intelligence.

Misja

Transfer wiedzy i technologii wspierającej zarządzanie w organizacji biznesowej.

Wizja

Jesteśmy dynamiczną organizacją oferującą efektywne i elastyczne narzędzia do zarządzania zasobami i procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie.

Strategia

Strategia Spółki koncentruje się na osiągnięciu pozycji lidera na rynku dostawców oprogramowania klasy Business Intelligence przez budowę kanałów dystrybucji bezpośredniej i współpracę z uznanymi dostawcami systemów transakcyjnych.

Zobacz profil firmy na GPW Info Sfera

 

Zarząd

Zarząd został powołany Aktem przekształcenia spółki 2Intellect.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w spółkę akcyjną 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Akt Notarialny z dnia 14.12.2012 r., Repertorium A numer 7495/2012). Członkowie Zarządu zostali powołani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat. Mandaty członków Zarządu wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Dariusz Grześkowiak

Prezes Zarządu

dariusz_grzeskowiak

Absolwent Politechniki Poznańskiej w Poznaniu. Jeden z twórców PC Guard S.A., spółki wytwarzającej oprogramowanie klasy ERP notowanej na rynku regulowanym GPW. Od 2000 roku do 2012 nieprzerwanie Wiceprezes Zarządu oraz Prezes Zarządu spółki PC Guard S.A. Autor publikacji naukowych, uczestnik projektów naukowych związanych ze statystyczną kontrolą procesów produkcyjnych.Główny architekt rozwiązania workflow będącego autorskim produktem firmy PC Guard S.A. Lider projektu oraz główny architekt rozwiązania klasy business intelligence będącego głównym produktem autorskim firmy 2INTELLECT.COM S.A.

 

Rada Nadzorcza

 

mariusz_blawat

Mariusz Bławat

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Bławat swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. Twórca wielu koncepcji rozwiązań biznesowych. Uczestnik i kierownik kilkudziesięciu wdrożeń projektów. Od roku 1995 do 2000 r. prowadził działalność programistyczną oraz wdrożeniową w formie spółki cywilnej. Z firmą PC Guard SA związany od roku 2000. W 2012 roku został Prezesem Zarządu PC Guard SA. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej PC Guard S.A. – Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie, 2intellect.com Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, oraz w spółce notebooki.pl S.A.

Wojciech Skiba

Członek Rady Nadzorczej

Zarządzanie operacyjne:prowadzenie i nadzór wszystkimi sprawami organizacji (sp. z o.o., akcyjne o profilu produkcyjnym, usługowym, sieci franczyzowe) reorganizacja struktur, odpowiedzialność za sprawy finansowe, działania marketingowe, zaopatrzenie, zapewnienie płynności sprzedaży i produkcji, outsourcing procesów.Rozwój biznesu:planowanie i wdrażanie strategii rozwoju organizacji, inicjowanie nowych obszarów rozwoju, pozyskiwanie inwestorów/ partnerów biznesowych, negocjowanie umów.Zarządzanie zespołami:koordynowanie pracy zespołów o strukturze rozproszonej, partnerów współpracujących (outsourcing, franczyza), budowanie zespołu, motywowanie, tworzenie systemu wynagradzania, delegowanie zadań, ocena wyników pracy, współpraca ze związkami zawodowymi.

Rafał Nolbert

Członek Rady Nadzorczej

W dotychczasowej karierze zawodowej pracował na stanowiskach: handlowiec, pracownik banku, pracownik biura rachunkowego, oraz pracownik agencji spedycyjnej. Zdobył doświadczenie z zakresu handlu, bankowości, rachunkowości, a także logistyki.

Barbara Badora

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydział neofilologii, komunikacja i zarządzanie zasobami informacji. Absolwentka Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu, filologia angielska z dziennikarstwem. W chwili obecnej Master Data Specialist w Carlsberg Accounting Service Centre.

 

Doradca

Autoryzowanym Doradcą jest:

INC SA
ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań
T/F: 061 851 86 77
E: biuro@incsa.pl
www.incsa.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028098 NIP: 778-10-24-498 REGON: 630316445 

Animator

Rolę Animatora Akcji pełni:

Dom Maklerski BDM S.A.
z siedziba w Bielsku Białej przy ulicy Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

2intellect.com S.A.

ul. Jasielska 16,
60-476 Poznań

tel. +48 61 84 34 266
fax. +48 61 84 71 246

gsm +48 606 723 758