Strona o podanym adresie nie została odnaleziona.
Zapraszamy na stronę główną.

Ownership Structure

EBI Reports

2016-01-28 bieżący 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2014-01-02 bieżący 1/2014 Terminy przekazywania raportów
2014-02-06 bieżący 2/2014 Zawarcie istotnej umowy
2014-02-14 kwartalny 3/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
2014-02-27 bieżący 4/2014 Wprowadzenie do obrotu akcji serii A oraz serii B
2014-03-07 bieżący 5/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i serii B
2014-03-12 bieżący 6/2014 Zawarcie umów typu lock-up
2014-05-15 kwartalny 7/2014 Raport okresowy za I kw. 2014 r.
2014-05-30 bieżący 8/2014 Raport roczny spółki 2Intellect S.A.
2014-05-30 bieżący 9/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-06-27 bieżący 10/2014 Uchwała ZWZ a dnia 27 czerwca 2014 r.
2014-06-27 bieżący 11/2014 Korekta raportu bieżącego nr 10/2014 uchwały ZWZ
2014-08-12 bieżący 12/2014 Transakcje na wartość umowy znaczącej
2014-08-14 kwartalny 13/2014 Raport okresowy za 2kw. 2014r.
2014-11-14 bieżący 14/2014 Transakcje na wartość umowy znaczącej
2014-11-14 kwartalny 15/2014 Raport okresowy za 3kw. 2014r.
2015-01-07 bieżący 1/2015 Terminy przekazywania raportów
2015-01-19 bieżący 2/2015 2INTELLECT.COM SA Transakcje na wartość umowy znaczącej
2015-04-02 bieżący 3/2015 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach
2015-05-15 kwartalny 4/2015 Raport okresowy za I kw. 2015r.
2015-06-02 roczny 5/2015 Raport roczny 2Intellect.com S.A. za rok 2014.
2015-06-03 bieżący 6/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
2015-06-30 bieżący 7/2015 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r.
2015-06-30 bieżący 2/2015 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
2015-07-14 kwartalny 8/2015 Raport okresowy za II kw. 2015r.
2015-11-13 kwartalny 9/2015 Raport okresowy za III kw. 2015r.

 

 

ESPI Reports

2014-05-30 bieżący 1/2014 Raport bieżący nr 1 2014
2014-06-25 bieżący 1/2014 Raport bieżący nr 1 2014
2014-06-27 bieżący 2/2014 Raport bieżący nr 2 2014
2015-04-02 bieżący 1/2015 Raport bieżący nr 1 2015
2015-06-03 bieżący 1/2015 Raport bieżący nr 1 2015
2015-06-26 bieżący 1/2015 Raport bieżący nr 1 2015
2015-06-30 bieżący 2/2015 Raport bieżący nr 2 2015

 

 

Financial reports

PDF Sprawozdanie finansowe 2INTELLECT.COM za rok 2012
PDF Raport roczny spółki 2Intellect.com za rok 2013
PDF Raport roczny spółki 2Intellect.com za rok 2014

 

 

Media

Akcje 2intellect.com

Wniosek 2INTELLECT.COM o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

 

 

Aktualne notowania

Sprawdź aktualne notowania akcji Spółki

 

 

Statut spółki

Zapoznaj się ze statutem spółki

 

 

Contact for inwestors

Zapoznaj się z dokumentem informacyjnym 2INTELLECT.COM S.A.

Autoryzowany Doradca

INC S.A.
ul. Krasińskiego 16,
60-830 Poznań
tel./fax +48 61 851 86 77

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Ks.S.Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
tel/fax +48 33 812-84-40 do 42

2Intellect S.A.

ul. Jasielska 16
60-476 Poznań
NIP: 7811864169
REGON: 301707347

e-mail: biuro@2intellect.com
tel./faks: +48 61 84 34 266
tel./faks: +48 61 84 34 270
bramka gsm: 606 723 758

2intellect.com S.A.

ul. Jasielska 16,
60-476 Poznań

tel. tel. +48 61 84 34 266
fax. +48 61 84 71 246

gsm +48 606 723 758