Strona o podanym adresie nie została odnaleziona.
Zapraszamy na stronę główną.

Usługi konsultacyjne i programistyczne

2Intellect.com S.A. jest producentem i dostawcą technologii informatycznych wspomagających procesy decyzyjne na każdym poziomie zarządzania. W bogatej ofercie Spółki znajduje się autorskie rozwiązanie, jakim jest system Business Intelligence INTELLECT BI.

 

Wśród oferowanych przez 2Intellect.com produktów i usług znajdują się usługi konsultacyjne i programistyczne

 • Testowanie oprogramowania

  Testowanie ma na celu weryfikację oprogramowania oraz jego walidację. Weryfikacja oprogramowania przeprowadzana jest w celu sprawdzenia, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne z zadaną specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami przedstawionymi przez użytkownika.

 • Analiza zakresu i efektywności oprogramowania

  Analiza i pomiar efektywności oprogramowania opiera się na testach wydajności przeprowadzanych w celu ustalenia, w jaki sposób system reaguje i na ile jest stabilny w ramach danego obciążenia. Dokonuje się także badania, mierzenia, potwierdzania lub weryfikacji jakości innych atrybutów systemu, takich jak skalowalność, niezawodność i wykorzystanie zasobów. Dla wykonania testu przygotowywane jest środowisko do testowania, zaś pomiar przeprowadzany jest przeważnie na danych rzeczywistych, tak by wykluczyć ewentualne błędy spowodowane inną strukturą danych.

 • Przeprowadzanie audytów przedwdrożeniowych

  Audyt przedwdrożeniowy to badanie organizacji biznesowej, którego celem jest analiza przedwdrożeniowa obejmująca: identyfikację realnych celów strategicznych, weryfikację obecnej struktury procesów, optymalizację struktury organizacyjnej, badanie obiegu informacji (w tym dokumentów), funkcjonujących systemów informatycznych oraz docelowych rozwiązań. W jej wyniku powstaje raport koncepcji wdrożenia zawierający pełen zakres informacji niezbędnych do efektywnego i optymalnego wdrożenia (lub modyfikacji) systemu informatycznego – a przede wszystkim do podjęcia trafnej decyzji w zakresie doboru optymalnego rozwiązania.

 • Przeprowadzanie audytów powdrożeniowych

  Wykonanie audytu jest badaniem, które pozwala stwierdzić czy wdrożenie zakończyło się sukcesem, czyli czy zostały osiągnięte cele zakładane na etapie przed wdrożeniem. W ramach audytu zostają opracowane ewentualnie protokoły niezgodności oraz wytyczne rozwojowe lub wnioski naprawcze. Wszystkie oceny i zalecenia są przed zakończeniem audytu konsultowane z każdą ze stron biorących udział we wdrożeniu i w końcowym dokumencie możliwe jest zamieszczenie odrębnych zdań każdej ze stron.

 • Tworzenie dokumentacji z audytów

 • Usługi programistyczne

  Prace programistyczne w środowisku środowisku C#, CLARION , PHP

 

Sprzedaż autorskiego oprogramowania INTELLECT Business Intelligence

Więcej o systemie INTELLECT BI

 

Sprzedaż oprogramowania IT

2INTELLECT.COM S.A. zajmuje się równiez dystrybują oprogramowania klasy ERP oraz BPM, do których należą produkty tj.:

 • Platforma GRAFFITI.ERP

  GRAFFITI.ERP jest rozwiązaniem informatycznym klasy ERP, nowoczesnym i w pełni zintegrowanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem. Zakres funkcjonalny GRAFFITI.ERP pozwala wspomagać wszystkie istotne obszary przedsiębiorstwa począwszy od standardowych rozwiązań finansowo-księgowych, logistycznych i magazynowych, a skończywszy na wyrafinowanych modelach planowania długoterminowego, harmonogramowania produkcji, symulowania budżetów czy złożonych rozwiązań logistycznych.

 • Platforma ASCENT.DBI

  ASCENT.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją, w tym porządkuje reguły dostępu do zasobów przedsiębiorstwa (dokumentacja, informacja, przeprowadzane operacje), normalizuje procedury obsługiwania spraw i procesów oraz daje możliwość badania ich efektywności. Na system ASCENT.DBI składają się cztery wzajemnie zintegrowane moduły – Work Report (pozwalający rejestrować wykonywane przez pracowników prace), Office (zarządzający obiegiem informacji), Workflow (tworzący zapis przebiegu procedur postępowania) oraz CRM (służący do obsługi relacji z klientami). Producentem oprogramowania jest firma PC Guard S.A.

 

Usługi wdrożeniowe

Usługi wdrożeniowe obejmują instalację oferowanych systemów w ustalonej lokalizacji, w tym czyszczenie i migrację danych, uruchomienie poszczególnych modułów jako platformy wsparcia dla poszczególnych procesów biznesowych, personalizację systemu, konfigurację parametrów systemu do zakładanego poziomu i jakości współpracy z systemami zewnętrznymi, szkolenie użytkowników, przekazanie systemu użytkownikowi do eksploatacji.

2intellect.com S.A.

ul. Jasielska 16,
60-476 Poznań

tel. +48 61 84 34 266
fax. +48 61 84 71 246

gsm +48 606 723 758