Dostosowanie Graffiti.ERP w firmie Polcopper

System Graffiti.ERP zmienia rozliczenie złomu w firmie Polcopper sp. z o.o. Zmiany wynikają z modyfikacji przepisów podatkowych.

„Jedną z najistotniejszych zmian jaką przyniosła nam ostatnia nowelizacja ustawy o VAT jest całkowicie inny schemat opodatkowania obrotu m.in. złomem. Od 1 kwietnia 2011 r. zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego nie jest dostawca towaru, a jego nabywca. Można zatem powiedzieć, że w stosunku do sprzedaży złomu zasady zostały odwrócone. Opodatkowanie zostało oparte na mechanizmie samoopodatkowania, tzw. reverse-charge, co oznacza tyle, że nabywca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego, który to jednocześnie stanowi dla niego podatek naliczony. Podatnik VAT, który złom sprzedaje innemu podatnikowi VAT, jest obecnie zobowiązany wystawić fakturę VAT, w której nie są wykazywane dane dotyczące stawki i kwoty podatku.”

¬ródło: www.zlom.info.pl.

2intellect.com S.A.

ul. Jasielska 16,
60-476 Poznań

tel. +48 61 84 34 266
fax. +48 61 84 71 246

gsm +48 606 723 758