Debiut firmy zależnej od GRAFFITI.ERP SA – 2INTELLECT.COM SA

Zarząd Spółki 2Intellect.com S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 224/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki 2Intellect.com S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:

1) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii A,

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B,

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

2intellect.com S.A.

ul. Jasielska 16,
60-476 Poznań

tel. +48 61 84 34 266
fax. +48 61 84 71 246

gsm +48 606 723 758